ติดต่อ RSK Plus - เช่าโกดังสินค้า พระราม2 สมุทรสาคร ติดต่อให้บริการ
Line ID: RSKPLUS
เวลาทำการ RSK Plus - เช่าโกดังสินค้า พระราม2 สมุทรสาคร เวลาให้บริการ
09:00 - 18:00
จันทร์ - เสาร์

บริการธุรกิจ WAREHOUSE

บริการคลังสินค้าให้เช่า
 • คลังสินค้าให้เช่า

 • บริการคลังสินค้าสำเร็จรูปให้เช่าหลากหลายขนาด ตั้งแต่ 255 ตารางเมตร ขึ้นไปจนถึง 5,700 ตารางเมตร
 • มีความยืดหยุ่น สามารถกั้น หรือ ขยายพื้นที่เช่าได้ตามตวามเหมาะสม
 • พื้นอาคารมีทั้งพื้นราบ และ พื้นยก เหมาะสำหรับการขนถ่ายสินค้าสู่ยานพาหนะหลายรูปแบบ
 • แต่ละอาคารมีประตูเข้าออกส่วนตัว ง่ายต่อการควบคุมสินค้าคงคลัง และ เพิ่มความปลอดภัย
 • โกดังสินค้าใกล้กับถนนพระราม2 ทำให้ง่ายต่อการขนส่งสินค้าเข้าออกคลัง
บริการจัดสร้างคลังสินค้าตามความต้องการของลูกค้า
 • จัดสร้างคลังสินค้าตามความต้องการของลูกค้า

 • บริการให้คำปรึกษา และ ออกแบบพร้อมจัดสร้างอาคารคลังสินค้าตามความต้องการของลูกค้า
 • ลูกค้าสามารถเข้าร่วมสำรวจการก่อสร้างได้ตลอดเวลา
 • มีการประชุมรายงานความคืบหน้าการก่อสร้างเป็นระยะๆ เพื่อความมั่นใจ
 • ส่งมอบอาคารคลังสินค้าพร้อมสาธารณูปโภคครงตามกำหนด
บริการโรงงานให้เช่า
 • โรงงานให้เช่า

 • บริการอาคารโรงงานให้เช่าหลากหลายขนาด ตั้งแต่ 255 ตารางเมตร ขึ้นไปจนถึง 2,700 ตารางเมตร
 • บริการไฟฟ้า 3 เฟส รองรับการใช้พลังงานไฟฟ้าในปริมาณมากสำหรับการผลิต
 • บริการน้ำประปา และมีบริการน้ำบาดาลสำรอง สำหรับกรณีฉุกเฉิน
 • บริการระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ช่วยควบคุมค่าใช้จ่ายโดยคิดค่าบริการบำบัดจากปริมาณน้ำเสียที่ใช้จริง
 • บริการและอำนวยความสะดวกในการขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
 • บริการห้องพักภายในอาคาร หรือบริเวณโครงการ สำหรับพนักงานเพื่อความสะดวกในการเดินทาง
 • มีใบประกอบกิจการการโรงงาน ร.ง 4